bg en 

Сектори

Храни и напитки

Хранително вкусовата индустрия се нуждае от високо ефективна и специфична филтрация оптимизирайки предпазването на продуктите като например стопиране на бактериите и микроорганизмите отговорни за ферментация.