bg en 

Сектори

Производство

Подходяща филтрация в производствените отдели на индустрията е необходима осигурявайки не само комфортна и чиста работна среда, но и оптимална защита на машини и всякакъв вид оборудване.

В производствения сектор качеството на въздуха е не само за създаване на здравословна работна среда, но и за гарантиране на качеството на произвежданите продукти както и за качеството на въздуха след прозвеждането им.

Намаляването на емисиите от дадено производство е неизменна част и подлежи на стриктен контрол.

Именно тук влизат в действие нашите решения за филтриране на прахо- газови емисии.

Нашите филтърни ръкави и патронни филтри предлагат превъзходна филтрация и намаляване на емисиите в различните сектори на индустрията.Високото качество и правилно избраната филтърна материя гарантират дълъг експлоатационен срок и ниски нива на изходящи емисии Това не само допринася за по-чиста работна среда, но и помага за предотвратяване на потенциални повреди на оборудването и спирания, престой и разходи за подмяна. Филтрирането на прах е критичен аспект на всеки производствен процес, производителност и качествен продукт , чист въздух и околна среда.