bg en 

Сектори

Микроелектроника

В индустрията на микроелектрониката , микро-частиците работят с безкрайно малки допуски , често по-малки от частиците на самите замърсители. Точно поради тази причина се изисква специална филтрация в тази сфера.